Yhdistyksen toiminnan arviointia

Donelaitis-seuran hallitus pureutui toimintaansa ja sen arviointiin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa. Hallituksen jäsenet olivat pohtineet ja nostivat puheenjohtajan johtamassa keskustelussa esille useita onnistumisia ja toiminnan vahvuuksia, kehittämisen ja parantamisen kohteita sekä toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta. Keskustelu oli innostunutta ja vilkasta niin kuin ystävyysseuran toiminnassa ja sen hallituksen kokouksissa kuuluukin olla.

Viime vuosi ei ollut millekään ystävyysseuralle helppo. Rajoitusten sisällä perinteistä toimintaa kasvotusten oli vaikea ja osin mahdotontakin järjestää samalla tavoin kuin normaaleina vuosina. Kuitenkin yllättävän monia suunniteltua hankkeita ja tapahtumia saatiin toteutettua sekä uudenlaisia toimintamalleja kehitettyä.

Onnistumisia

Onnistumisina hallitus piti erityisesti viestinnän kehittämistä. Seura on uudistanut verkkosivunsa, jotka ovat käyttäjiltään saaneet kiitosta. On tärkeää, että sivut ovat ajan tasalla ja niissä julkaistaan säännöllisesti jäsenistöä kiinnostavaa sisältöä. Koronan aikana olemme innostaneet jäsenistöä lähettämään omia juttujaan ja valokuviaan julkaistavaksi. Yhdistyksen Facebook-sivun päivittäminen on myös säännöllistä.

Liettua-lehteä on kehitetty. 30-vuotisjuhlavuonna seuran juhlajulkaisua pidettiin onnistuneena. Jatkossa on myös tärkeää varmistaa lehden monipuolinen sisältö. Onnistumisina pidettiin myös tapahtumia, joita ovat olleet erilaiset luentotilaisuudet ja näyttelyt sekä viime vuonna luonnollisesti 30-vuotisjuhlaseminaari, jonka pystyimme Tieteiden talolla järjestämään turvallisesti rajoitusten mukaisesti, ja jonka jäsenistö pystyi myös jälkikäteen katsomaan tallenteelta.

Seuran toiminnassa onnistuminen edellyttää hyviä yhteistyösuhteita sekä Suomessa että Liettuassa. Yhteistyö on ollut tiivistä molempien maiden suurlähetystöjen kanssa. Liettuan suurlähetystön kanssa seura on vuosien varrella järjestänyt lukuisia yhteisiä tilaisuuksia, joista osa jouduttiin koronan takia viime vuonna harmillisesti siirtämään.

Kehittämistarpeita

On selvää, että toiminnassa on myös haasteita sekä tarvetta jatkuvaan kehittämiseen.  Seuran tulee tarjota jäsenistölleen tietoa, yhteyksiä ja tapahtumia. Luonnollisesti jäsenistön piirissä on monia hyvinkin erilaisia odotuksia ja kaikkiin niihin pitää voida ainakin jollain lailla vastata.  Tärkeää on, että asioita valmisteleva hallitus on tietoihin jäsenistönsä tarpeista ja toiveista. Jäsenistöltä toivotaan myös aktiivisuutta omien toiveiden ja ideoiden esiin tuomiseksi.

Hallitus pitää tärkeänä kehittämiskohteena toiminnan toteuttamista nykyistä enemmän myös verkossa.  Tämä ei tarkoita kasvokkaisten tapaamisten ja tilaisuuksien vähentämistä vaan lisämahdollisuutta.  Verkossa toimimista on jo kehitetty mutta sen mahdollisuuksia ei läheskään kaikkia ole vielä hyödynnetty. Verkon kautta voimme myös linkittyä paremmin muualla Suomessa toimivien yhdistystemme kanssa.

Jokaisen seuran jatkuva toive on jäsenmääränsä kasvattaminen.  Donelaitis-seuraan liittyy jatkuvasti uusia jäseniä, mikä on suuri ilo ja sen toivoisi jatkuvan edelleen.

Toiminnan vaikuttavuus

Donelaitis-seuran tavoitteena on edistää Liettua-tuntemusta myös laajemmin. Viestinnän ja julkisten tilaisuuksien kautta halutaan tavoittaa myös suurempaa yleisöä. Vaikuttavuuden mittaamista on tarpeen kehittää samalla kun seurataan tilaisuuksien osanottajamääriä ja verkkosivuilla kävijöiden määrää.

Yhdessä tekemistä

Seuran toiminta pyörii pääosin vapaaehtoisuuden varassa.  On hienoa ja tärkeää, että myös jatkossa mahdollisimmat monet seuran jäsenet haluavat olla mukana joko hallituksen jäseninä, hankkeiden ja tilaisuuksien järjestäjinä, juttujen kirjoittajina tai muutoin aktiivisina. Meillä on jäseninä todellisia Liettuan tuntijoita ja harrastajia sekä monien alojen asiantuntijoita. Jaetaan seuramme sisällä omia Liettua-kokemuksia ja osaamista koko seuran iloksi!

Kirjoittanut: Anneli Temmes, seuran varapuheenjohtaja.

Kategoria: Ajankohtaista
Tagit: Ajankohtaista
Edellinen artikkeli
Voita elokuvalippu The Jump-elokuvaan DocPoint-festivaalille 29.1. – 7.2.2021
Seuraava artikkeli
Donelaitis-seuran etäluento: Mikä yhdistää liettuan ja suomen kieliä?
Valikko