Donelaitis-seuran tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä
Donelaitis-seura ry.
Kaisaniemenkatu 10, 7.krs, 00100 Helsinki

info@donelaitis.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puheenjohtaja
Isa Tolonen
info@donelaitis.fi

3. Rekisterin nimi
Donelaitis-seuran yhteystietorekisteri

4. Rekisteröidyt
Rekisteri koostuu jäsenrekisteristä sekä yhteystietorekisteristä. Jäsenrekisteri sisältää henkilö-, yhteisö- ja kunniajäsenet. Yhteystietorekisteri sisältää yhteistyökumppaneiden sekä yhteystietonsa seuralle antaneiden yhteystiedoista.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen. Niitä käytetään Donelaitis-seuraa koskevaan viestintään.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteröidyistä kerätään nimi ja yhteystiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Tietojen luovutuksia voidaan tehdä rekisteröityjen suostumuksella. Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus
Henkilötietoja voivat käsitellä vain henkilöt, ioilla on tähän seuran hallituksen antama lupa.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Tietoja voidaan käsitellä, kunnes rekisteröity itse poistaa tietonsa. Jäsenrekisterin osalta tämä tapahtuu eroamalla seuran jäsenyydestä.

11. Tietojen käsittelijät
Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Donelaitis-seura – Liettuan ystävät ry

Saavutettavuusseloste

Tämä on saavutettavuusseloste sivustolle www.donelaitis.fi Sivusto on perustettu vuonna 2019. Sivusto kuuluu saavutettavuuslainsäädännön piiriin.

Jos olemme arvioineet saavutettavuutemme tilan väärin ja huomaat saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme, kerrothan siitä meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit antaa palautetta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)donelaitis.fi

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä digipalvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä täysin vaatimusten mukainen Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Nettisivuja päivitetään syksyn 2020 aikana.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Voit antaa palautetta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)donelaitis.fi Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Teemme parhaamme ongelman ratkaisemiseksi. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000