Donelaitis-sällskapet

Donelaitis-sällskapet – Litauens vänner är en riksomfattande vänskapsförening för Finland-Litauen, som alla intresserade kan ansöka om medlemskap i. Sällskapet arrangerar evenemang med anknytning till Litauen, publicerar tidningen Liettua, upprätthåller och utvecklar Baltia-bibliotekets Litauen-samling och verkar aktivt i olika nätverk i samband med detta.

Donelaitis-sällskapet har för närvarande cirka 300 personmedlemmar samt samfundsmedlemmarna Joensuunejdens Donelaitis-sällskap och Tammerfors Litauen-sällskap, Donelaitis – Litauens vänner i Åbonejden rf.

Sällskapet grundades år 1990 för att främja kultursamarbetet mellan finländare och litauer och öka kännedomen om det litauiska språket och den litauiska kulturen i Finland. Sällskapet har fått sitt namn efter diktaren Kristijonas Donelaitis (1714-1879).