Donelaičio draugija

Donelaičio Lietuvos bičiulių draugija yra visoje Suomijoje veikianti Suomijos-Lietuvos draugija, atvira visiems besidomintiems Lietuva. Draugija organizuoja su Lietuva ir jos kultūra susijusius renginius, leidžia žurnalą Lietuva, prižiūri ir plečia lietuvišką Helsinkyje įsikūrusios Baltijos šalių bibliotekos sekciją bei aktyviai veikia bendradarbiavime tarp Lietuvos ir Suomijos.

Šiuo metu organizacija buria 300 narių ir turi padalinius Tamperėje, Joensū bei Turku miestuose.

Draugija įkurta 1990 metais siekiant skatinti suomių ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą bei skleisti žinią ir populiarinti lietuvių kalbą bei kultūrą Suomijoje. Draugija pavadinta žymaus lietuvių poeto Kristijono Donelaičio (1714 –1780) garbei.